וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרֲכוּשׁ (טז, לב)


מה הוכיחה בליעת הארץ לבני ישראל?

פרשת השבוע
במדרש מבואר דקרח אפיקורס היה, וכפירתו שטען משה בדאי ואין תורה מן השמים.

כתב הרמב"ם בהלכות דעות: משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, אלא לפי הצורך עשאם כפרו בו עדת קרח בלעה אותם הארץ וכו'.

ולכאורה דברי הרמב"ם נסתרים מן הפסוקים שבפרשתנו (טז, כח-ל) ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה וכו' לא ה' שלחני. ואם בריאה יברא ה' וכו' וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. מפורש לכאורה בפסוקים שהוצרך משה רבינו לראיה כי אינו בדאי ותורה מן השמים.

אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר שָׁלַח מֹשֶׁה לָתוּר אֶת הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ (יג, טז)


פרשת השבוע
הפלת חומות יריחו

יהושע ושם אביו

יש להקשות מפני מה נשתנה יהושע משאר אנשים שהוזכרו בכתובים ובתלמוד, שיהושע נזכר ברוב מקומות בשמו ובשם אביו ושאר אנשים הוזכרו בשמם בלבד. ועוד שהשתנה משאר מקומות ונכתב תמיד בִּן ולא בֶּן?

בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ (ט, יא)


פרשת השבוע

פסח מצה ומרור

אכילתו של קרבן הפסח צריכה שתהיה יחד עם מצה ומרור. נחלקו התנאים (פסחים קטו, א) האם אכילתם נעשית בכריכה אחת, או נאכלים לעצמם משום שמצוות מבטלות זו את זו או לא.

בגמ' שם מובא כי הלל הוא הסובר שאין מצוות מבטלות זו את זו, שהרי אמרו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו.מהי ההכנה לשבועות?


פרשת השבוע

יש להבין מדוע יש צורך בספירה ארוכה שכזו - חמישים יום ורק אז לקבוע את חג השבועות? ומהי המטרה בספירה הזו שבה אנו מתחילים בפסח ומחברים אותו לשבועות?

ברור הדבר שהתורה לא התכוונה כאן לספירה בפה בעלמא, אלא הכוונה לספירה של הכנה, שהרי בלא ההכנה הפנימית של ימים אלו, מה טעם בספירתם?