רשומות

בטל הטעם לא בטלה התקנה

שבת הגדול, תענית בכורות, פסח והגדה, ספירת העומר וקריעת ים סוף

6 זכירות או 10 זכירות?

פרשת המן

פרשת מקץ ורמזים לשבת חנוכה

דבר תורה קצר לפרשת וישב

פרשת וישלח