מהי פרשת השבוע?חמשת חומשי התורה שניתנו בסיני מחולקים על פי המסורת לחמישים וארבעה פרשיות, כאשר בכל שבת ושבת קוראים פרשה אחת כדי לסיים את התורה כולה בשמיני עצרת (שמחת תורה) מידי שנה.


כל חלק וחלק מתוך חמישים וארבעה החלקים נקרא פרשה, ולכן אנו מכנים את החלק שנקרא באותה שבת פרשת השבוע.


החלוקה המקובלת בידינו של פרשיות השבוע היא המשך למנהג בבל, אך המנהג הקדום בארץ ישראל היה לסיים את כל התורה רק פעם בשלוש שנים, אולם מתקופת הגאונים עברו כל קהילות ישראל לנהוג כמנהג בבל.


פרשת השבוע
נר שמיני של חנוכה
קראנו בסוף פרשת וישב כי יוסף הושלך לבית האסורים. אחר שנתיים לשהותו שם פרעה חולם שני חלומות, אחד על שבע פרות רעות ודקות ושבע פרות שמנות וטובות והפרות הרעות אוכלות את הפרות השמנות ולא נודע כי באו על קרבנה. והשני על שבע שיבולים מלאות ושבע שיבולים שדופות, כאשר השיבולים השדופות בולעות את השיבולים המלאות. חרטומי מצרים מנסים לפתור את החלומות ללא הצלחה, לפתע נזכר שר המשקים בחלומות שנפתרו על ידי יוסף בבית האסורים.


יוסף מובא אל פרעה ופותר לו את חלומותיו כי שבע שנות שבע ושבע רעב עתידים לבוא אל ארץ מצרים (ישנם הבדלים בין חלומו של פרעה לאופן שהציגם לפני יוסף - ראו דבר תורה), מייעץ לו כי ימנה איש נבון שיאסוף תבואה בשנות השובע ויכלכל את מצרים. פרעה ממנה את יוסף לתפקיד הזה ונותן לו את אסנת בת פוטי פרע לאישה, במדרש מובא כי אסנת היא בתה של דינה ממעשה שכם ונתגלגלה למצרים.