אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם (כו, ג)


"Torah Reading" מאת גמלאי עיריית טבריה
מתפרסם לפי רישיון CC BY 2.5 דרך ויקישיתוף
ביאר רש"י אם בחוקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה.

ותמה בעל ערוך השולחן מנין לרש"י כך, הרי בדרך כלל חוקים הינם מצוות שאין טעמם ידוע לנו?


וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ? וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים (כה, כ-כא)

מה נאכל בשנה השביעית?


פרשת השבוע
בפרשה שאנו קוראים בשבוע זה התורה מבטיחה כי השומר שביעית אינו מפסיד ותבואתו תעשה שלשה ידות. מנגד בפרשת בחוקתי שנעסוק בה בשבוע הבא מבטיחה התורה ש'אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וכו' ואכלתם לחמכם לשובע וגו', ופירש רש"י אוכל קמעא והוא מתברך במעיו. הרי כי יש ברכה שהכמות תשמש להרבה זמן כיון שאוכל קמעא ומתברך במעיו, ומנגד ישנה ברכה שהתבואה תשלש את עצמה, ויש ליישב דברים אלו.

לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ (כא, ד)


ביאר רש"י: לא יטמא לאשתו פסולה - שהוא מחולל כאשר היא עמו.

הקשה ה"בית ישראל": כהן שעבר על ציווי התורה (כאמור בפסוקים הבאים) ונשא אשה האסורה לו כגון: גרושה, כופין ומלקים אותו כדי שיגרשנה, ואף על פי כן עדיין מסרב לקבל את דברי התורה, האם כעת ישמע לציווי התורה ולא יטמא לאשתו?


ענה האדמו"ר זצוק"ל למדה אותנו התורה יסוד חשוב שאין להתייאש משום יהודי לעולם, ואף על פי שלא אבה לשמוע בקול תורה ודברי חכמים, אולי כעת ישמע.

פרשת השבועפרשת שמיני נקראת כך על שם היום השמיני למילואים (שמונת הימים שבהם חנכו את המשכן) וראש חודש ניסן היה.

אהרן מקריב קרבנות על גבי המזבח ומכפר בעד העם, לאחר ההקרבה אהרן מברך את העם בברכת כהנים. אש יורדת מן השמים ואוכלת את הקרבנות, העם נופל על פניו בשמחה גדולה על שזכו להשראת השכינה.

מות בני אהרן

נדב ואביהוא בני אהרן מכניסים קטורת עם אש זרה, שני חוטים של אש יוצאים מקודש הקודשים נכנסים בחוטמיהם ונשמתם ניטלת מהם.