פרשת השבוע
אנו מתחילים השבוע בקריאתו של חומש במדבר. מידי שבוע נמשיך ונצעד יחד לאורך כל הפרשיות עם תמצית וסיכום ענייני הפרשה ודברי תורה קצרים.


מנין בני ישראל

פרשת במדבר פותחת בציווי הקב"ה למנות את עם ישראל, מה שאנו מכנים עריכת מפקד אוכלוסין, המנין נערך מגיל עשרים ומעלה (שבט לוי נמנה בפני עצמו). התאריך הוא א' באייר חודש לאחר הקמת המשכן, ומאחר שבא הקב"ה להשרות שכינתו עליהם מתוך חיבתם מונה אותם.

סדר חניית בני ישראל במדבר

המשכן היה מוצב במרכז ומסביבו חנו הלויים, משפחת הגרשוני חנו בצדו המערבי, משפחת קהת חנו בצידו הדרומי ומשפחת בני מררי חנו בצדו צפון. ובטבעת חיצונית יותר במזרח חנו שבט יהודה, יששכר וזבולון.

אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם (כו, ג)


"Torah Reading" מאת גמלאי עיריית טבריה
מתפרסם לפי רישיון CC BY 2.5 דרך ויקישיתוף
ביאר רש"י אם בחוקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה.

ותמה בעל ערוך השולחן מנין לרש"י כך, הרי בדרך כלל חוקים הינם מצוות שאין טעמם ידוע לנו?


וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ? וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים (כה, כ-כא)

מה נאכל בשנה השביעית?


פרשת השבוע
בפרשה שאנו קוראים בשבוע זה התורה מבטיחה כי השומר שביעית אינו מפסיד ותבואתו תעשה שלשה ידות. מנגד בפרשת בחוקתי שנעסוק בה בשבוע הבא מבטיחה התורה ש'אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וכו' ואכלתם לחמכם לשובע וגו', ופירש רש"י אוכל קמעא והוא מתברך במעיו. הרי כי יש ברכה שהכמות תשמש להרבה זמן כיון שאוכל קמעא ומתברך במעיו, ומנגד ישנה ברכה שהתבואה תשלש את עצמה, ויש ליישב דברים אלו.

לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ (כא, ד)


ביאר רש"י: לא יטמא לאשתו פסולה - שהוא מחולל כאשר היא עמו.

הקשה ה"בית ישראל": כהן שעבר על ציווי התורה (כאמור בפסוקים הבאים) ונשא אשה האסורה לו כגון: גרושה, כופין ומלקים אותו כדי שיגרשנה, ואף על פי כן עדיין מסרב לקבל את דברי התורה, האם כעת ישמע לציווי התורה ולא יטמא לאשתו?


ענה האדמו"ר זצוק"ל למדה אותנו התורה יסוד חשוב שאין להתייאש משום יהודי לעולם, ואף על פי שלא אבה לשמוע בקול תורה ודברי חכמים, אולי כעת ישמע.