וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' (ל, ב)


פרשת השבוע
הנה נקראו ראשי העם בשם ראשי המטות, ויש להבין מדוע נקרא העם בשם מטות הרי מטה פרושו מקל?

ואם נתבונן נראה כי עם ישראל היה מחולק לקבוצות אשר כונו שבטים, ושוב עולה התמיהה הרי גם שבט פירושו מקל?

הרד"ק בספר השורשים שורש נטה מבאר: כי מִטה נקראת כן לפי שהאדם שוכב עליה ופושט עצמו ונשען עליה, וכן מַטֶה נקרא כן לפי שאדם נשען עליו, ונקרא השבט מטה כי עניינם אחד - כולם ענין משען.


פרשת פנחסשכרו של פינחס

הפרשה פותחת מיד לאחר המעשה שסופר בסוף פרשת בלק, פינחס בן אלעזר מקנא את קנאת ה' ומקיים את הנאמר: 'הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'. פנחס מקבל שכר על מעשה זה 'הנני נותן לו את בריתי שלום' - הכהונה ניתנת גם לזרעו של פינחס.

אם תסתכלו בספר התורה תראו כי האות ו במילה שלום חתוכה במרכזה (במאמר הבא נביא את השיטות השונות בכתיבת אות ו') אחד הטעמים שנאמרו הוא לרמוז שפנחס הוא אליהו הנביא שנכתב לפעמים אליה הנביא (בעל הטורים), וכמו שתרגם יהונתן בו עוזיאל את הפסוק שנשבע הקב"ה לפינחס שיעשה אותו מלאך שיחיה לעולם ויבשר את הגאולה.

וַיָּגָר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעָם מְאֹד כִּי רַב הוּא וַיָּקָץ מוֹאָב מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (כב, ג)


מדוע פחדו מואב מבני ישראל, הלוא צוו ישראל (דברים ב, ט) 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה'.

אלא כיון שראו ששלח אלוקי ישראל את סיחון לכבוש את ארץ עמון ומואב כדי שיוכלו ישראל לכובשה מידו, כמו שאמרו חז"ל 'עמון ומואב טהרו בסיחון', פחדו מואב שישלח אלוקי ישראל אומה אחרת ויכבשוה מידם ואז יוכלו ישראל לכובשה מהם. 

עַל כֵּן יֹאמְרוּ הַמֹּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן תִּבָּנֶה וְתִכּוֹנֵן עִיר סִיחוֹן: כִּי אֵשׁ יָצְאָה מֵחֶשְׁבּוֹן וכו' (פרשת חוקת כא, כז-כח)


פרשת השבוע


במסכת בבא בתרא (עח, ב) דרש ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן המושלים - אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא. עיר סיחון - אם משים עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה מה כתיב אחריו כי אש יצאה מחשבון וגו' - תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין וכו'.