מהי פרשת השבוע?

חמשת חומשי התורה שניתנו בסיני מחולקים על פי המסורת לחמישים וארבעה פרשיות, כאשר בכל שבת ושבת קוראים פרשה אחת כדי לסיים את התורה כולה בשמיני עצרת (שמחת תורה) מידי שנה.

כל חלק וחלק מתוך חמישים וארבעה החלקים נקרא פרשה, ולכן אנו מכנים את החלק שנקרא באותה שבת פרשת שבוע.החלוקה המקובלת בידינו של פרשיות השבוע היא המשך למנהג בבל, אך המנהג הקדום בארץ ישראל היה לסיים את כל התורה רק פעם בשלוש שנים, אולם מתקופת הגאונים עברו כל קהילות ישראל לנהוג כמנהג בבל.יוצאים מן הכלל


כאשר השבת חלה באחד מחמשת המועדים שהם מדאורייתא (ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח ושבועות), אין קוראים בה את פרשת השבוע, אלא קטע המתייחס למועד. לעומת זאת, פרשת וזאת הברכה נקראת תמיד בשמיני עצרת (שמחת תורה) גם אם החג חל באחד מימות החול.


התאמת מספר הפרשיות למספר השבתות


בשנה מעוברת יש חמישים וארבע או חמישים וחמש שבתות. מכיון שתמיד יהיו שתי שבתות בשנה בהן לא קוראים פרשה (סוכות ופסח), לכן המספר הגדול ביותר של שבתות בשנה בהן קוראים פרשה הוא חמישים ושלשה, שזהו בדיוק מספר הפרשות בלי 'וזאת הברכה', שנקראת בשמיני עצרת (שמחת תורה) גם אם לא חלה בשבת.

בשנה פשוטה ישנם חמישים או חמישים ואחת שבתות, ולעיתים גם ראש השנה או יום הכיפורים חלים בשבת, ואם נמשיך ונקרא רק פרשה אחת בכל שבוע לא נסיים את התורה עד שמחת תורה, לכן נוהגים לחבר שתי פרשות ולקוראן יחד בשבת אחת.


האם ישנו קשר בין פרשת השבוע לתקופת השנה?


מכיון שחלוקת הפרשיות נעשתה כדי לסיים את התורה בשמיני עצרת לכאורה אין קשר בין תוכן הפרשה לבין התקופה בשנה בה היא נקראת, אולם בכל אופן מצינו קשרים בדברי חז"ל ובדברי הראשונים והאחרונים על הקשר בין הפרשות הנקראות - למועד שבו הם חלו בשנה.


אתר פרשת השבוע

נהוג לעסוק בכל שבוע בפרשה שאותה יקראו באותה השבת. מתוך מטרה זו הוקם אתר פרשת השבוע כדי להציע עיונים וביאורים, מאמרים ודברי תורה, חידושים וורטים, הארות והערות, בפרשיות השבוע ומועדי השנה. הקוראים מוזמנים ליטול חלק, לדון ולהגיב על הרעיונות המתפרסמים כאן, או לשלוח רעיונות משלהם דרך דף צור קשר שלנו.