דבר תורה קצר לפרשת כי תבוא

וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה ... וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם (כו, ב)


מעלת מצות ביכורים

פרשת השבוע
Thank offering unto the Lord by the Providence Lithograph Company
Licensed under Public Domain via Commons
הבה נתבונן ונראה כי מצות ביכורים היא מצוה חשובה ביותר וכי חז"ל הפליגו במעלת מצות הבאת ביכורים כל כך עד שאמרו (מדרש רבה בראשית א, ד): בזכות שלושה דברים נברא העולם שנאמר בו 'בראשית ברא', בשביל חלה שקרויה 'ראשית עריסותכם', תרומה שנקראת 'ראשית דגנך', ובכורים שנאמר בהם 'ראשית ביכורי אדמתך'.המשותף לשלשת המצוות הללו הוא, שכאשר בא היהודי ליהנות מעבודת השדה, עבודות האילן ועשיית הלחם שהשקיע בהם עמל וטרחה רבה, אומר לו הקב"ה המתן רגע אחד והתבונן שהכל מאיתי ואני נתתי לך את כל השפע הזה, ואל תעלה על דעתך חלילה שההשקעה שלך, והידע שצברת הם שהובילו אותך אל התוצאות הללו.


והדבר מתבאר גם בהמשך הפסוקים, כאשר בזמן הבאת הביכורים ישנה חובת קריאה לפני הכהן ומזכירים את גאולת מצרים, שלולא שהיה הקב"ה גואלנו משם הרי אנו ובנינו ובני בנינו היינו משעובדים לפרעה במצרים, ואף דבר זה לא הייתה יכולת בידי בשר ודם לעשות כן.

תגובות