ראש השנה

בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ (פרשת אמור כג, כד)


מהו מהות השם 'יום הזכרון'?

ראש השנהראש השנה מכונה בתורה יום הזכרון, ויש להבין איזה זכרון עולה ביום זה ומה משמעותה של אותה הזכירה.

אנו אומרים בתפילה 'זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון, כי חק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב', הכוונה היא שהזכרון הוא למה שאירע בפעם הראשונה שחל תאריך א' תשרי, שבו נולד האדם שהרי העולם נברא בכ"ה באלול והאדם נברא ביום השישי.הקב"ה חפץ לגלות מלכותו וטובו בעולם על כן ברא בריות שיקבלו המלכות והטוב הנשפע מכך. אך מכיון שאין מלך בלא עם השלב בו התגלתה מלכותו הוא השלב בו נברא האדם שיש בידו כח לבחור ולהחליט האם חפץ הוא באותה המלכות.

לפי המתבאר יובן כי האדם בראש השנה נבחן האם הוא עונה לתקנותיה של המלכות כי הרי המטרה שלשמה הוא נברא היא לעמוד תחת המלכות וזו הזכירה שביחס אליה נבחנים מעשי האדם כיום.

תקיעת השופר היא גם הזכרה של אותו רגע בה נהיה הוא למלכנו, שהרי בריאת האדם נעשתה ב'ויפח באפיו נשמת חיים' ומאז יש עם למלך. ובאותה נשימה שבה נוצרנו אנו מקיים מצוותו ותוקעים בשופר, ובכך אנו מכריזים כי כל מה שנתן לנו משעובד לדבריו ואנו חפצים במלכותו.

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה!

תגובות