על איזה קשת מברכים?

אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ (פרשת נח ט, יג)

פרשת השבוע
"Double-Rainbow"
מאת: LeonardoWeiss - נוצר על ידי מעלה היצירה.
מתפרסם לפי רישיון CC BY 3.0 דרך ויקישיתוף
מבאר רש"י: כשתבא מדת הדין לקטרג עליכם, אני רואה את האות ונזכר.

פסק השו"ע (רכט, א) הָרוֹאֶה הַקֶּשֶׁת אוֹמֵר: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם זוֹכֵר הַבְּרִית נֶאֱמָן בִּבְרִיתוֹ וְקַיָּם בְּמַאֲמָרוֹ.

ויש להעיר הרי מראה הקשת נוצר באופן טבעי כאשר השמש מאירה מבעד לטיפות הגשם, וא"כ איך אפשר לומר שזה האות האמור וכן מדוע צריך לברך על מאורע הזה?

וכמה תשובות נאמרו בדבר:

הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו יערות דבש מביא מהזוהר שיש שני סוגים של קשת, מה שמשונים בגוונים הוא טבעי, אבל מה שיש בו מראה תכלת לגמרי, הוא הקשת הנרצה להזכרת ברית, כי תכלת מלשון כליה רח"ל שהתכלת מורה כי נתחייבו ח"ו כליון, ויש להם תכלית טוב בזכירת ברית. והנה לפ"ז צריך דעת והבחנה בין ראיית קשת אם הוא טבעי, או קשת הזכרת ברית שאזי יש לנו לעורר בתשובה שלכך בא האות לחזור בתשובה ולחדול מרע.


בשל"ה הקדוש כתב בשם רבינו משה איסרליש שמעתי שאמר, אף שהקשת הוא בטבע מכל מקום לא היה נראה הקשת אם היו זכאים, כי אי אפשר לפי הטבע הקשת אלא כשירד המטר ביום והחמה זורחת, ואלו היו זכאים לא היה יורד המטר ביום אלא בלילה בשעה שבני אדם בביתם כמו בלילי שבת.

ובספורנו כתב והיתה לאות ברית - בהיות הקשת כפולה, כי אמנם נלאו חכמי המחקר לתת טעם לסדר צבעי הקשת השנית אשר הוא על הפך סדר צבעי הקשת הראשונה המורגלת, והיא תהיה אות לצדיקי הדור שדורם חייב כאמרם כלום נראתה הקשת מימיך ויתפללו ויוכיחו וילמדו דעת את העם.


תגובות