מה עדיף כוונות וייחודים או לימוד תורה?

וַיִּקַּח לוֹ יַעֲקֹב מַקַּל לִבְנֶה לַח וְלוּז וְעֶרְמוֹן וַיְפַצֵּל בָּהֵן פְּצָלוֹת לְבָנוֹת מַחְשֹׂף הַלָּבָן אֲשֶׁר עַל הַמַּקְלוֹת (פרשת ויצא ל, לז)

פרשת השבוע
The Archives of the YIVO Institute for Jewish Research, New York
האריז"ל כותב כי יעקב אבינו עסק בכוונות וייחודים בשעה שפיצל את המקלות בשקתות המים.

מסופר כי הגאון ר' מנחם נחום טברסקי אמר פעם אחת ל'בית הלוי' כי יש לו הוכחה שכוונות וייחודים הינם דבר נעלה יותר מלימוד תורה. הנה התורה מספרת לנו בהרחבה את פעולותיו של יעקב בענין פיצול המקלות, אך לא מספרת דבר וחצי דבר על כך שיעקב אבינו למד תורה ארבעה עשר שנים בבית שם ועבר.


אמר לו ה'בית הלוי' מכאן אתה רוצה להוכיח? אדרבה ראיה הפוכה יש כאן, שהרי נענש יעקב על כך ששהה בבית לבן עשרים ושתים שנה ואפילו שעסק בכוונות וייחודים, ואילו ארבע עשרה שנה שלמד תורה בבית שם ועבר לא נענש, מכאן אתה למד כי לימוד תורה מעלתו רבה יותר מכוונות וייחודים.

תגובות