דבר תורה קצר לפרשת מקץ

וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא אֶת יוֹסֵף וַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּוֹר וַיְגַלַּח וַיְחַלֵּף שִׂמְלֹתָיו וַיָּבֹא אֶל פַּרְעֹה (מא, יד)

חלום פרעה


פרק פא שבתהילים מדבר על ראש השנה - 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו', ומה שארע בו. אחד מן המאורעות הינו יציאת יוסף מבית האסורים - 'עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע'.

הגמ' במסכת סוטה מבארת כי גבריאל לימד את יוסף שבעים לשון, אך יוסף התקשה לקלוט את כל השפות בלילה אחד. הוסיף לו גבריאל אות הא לשמו ואז הצליח יוסף להשכיל את כל שבעים הלשון.

יש שמבארים פסוק זה על דרך הדרש כאשר פרעה חולם התורה מתארת את עמידתו של פרעה כך: 'וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר' והנה כאשר פרעה מספר את חלומו ליוסף הוא מתאר זאת כך: 'וַיְדַבֵּר פַּרְעֹה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלֹמִי הִנְנִי עֹמֵד עַל שְׂפַת הַיְאֹר'. הרי שפרעה שינה ממה שחלם [המעיין יווכח כי ישנם שינויים נוספים] וזה שאמר יוסף 'שפת לא ידעתי' - במדרש מסופר שיוסף חלם גם כן את חלום פרעה ופתרונו ולכן אמר יוסף כשאני חלמתי פרעה עמד על היאור, אולם 'אשמע' - כעת אני שומע ממך פרעה דברים שלא היו, ובזה נוכח פרעה כי לפניו עומד אדם גדול.

תגובות