פרשת בא

וַיַּהֲרֹג יְהוָֹה כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר אָדָם וְעַד בְּכוֹר בְּהֵמָה עַל כֵּן אֲנִי זֹבֵחַ לַיהוָה כָּל פֶּטֶר רֶחֶם הַזְּכָרִים וְכָל בְּכוֹר בָּנַי אֶפְדֶּה (יג, טו)


תענית בכורות

אנו נוהגים שהבכורות מתענים בערב פסח והטעם המקובל הוא משום שרק בכורי מצרים מתו ולא הם.

ויש להקשות מדוע קבעו זאת בתענית אדרבה היה עליהם לקבוע יום שמחה שהרי פסח הקב"ה על בתיהם? ועוד מדוע רק הבכורות מתענים הרי כל צאצאיהם שנולדו להם צריכים להיות שותפים לדבר שאילו מתו לא היו קיימים?וביאר הגאון ר' שלמה זלמן אוירבעך טעם חדש בדבר זה, עד חטא העגל היו הבכורות משמשים בכהונה ומאחר שהשתמשו בתפקידם לעבודה זרה נטל מהם הקב"ה את תפקידם והעבירו לשבט לוי. ועל כן הבכורים צריכים להתענות ולשוב בתשובה על כך ובמהרה יבנה המקדש וישובו לתפקידם. והטעם שקבעו תענית זו בערב פסח מפני שאז ניכר ביותר חטא הבכורות שהרי ביום זה מגיעים רוב ישראל לעזרה לשחוט פסחיהם וקורבנות רבים יש שם וניכר חטאם ביותר.

ועוד כתב לבאר על פי זה שמה שנהגו לפדות צום זה בסיום מסכת מכיון שכיום שאין לנו בית המקדש הרי לימוד התורה הוא דבקותנו בו יתברך, שהרי קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חדא הוא, ובזכות זה נזכה לבנין בית מקדשנו במהרה בימינו אמן.

תגובות