מהו הפירוש למילה גרם?

יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם (פרשת ויחי מט, יד)

פרשת השבוע
"Spiral stairs " by Petar Milošević - Own work
Licensed under CC BY-SA 4.0 via Common 
רוב הפרשנים ביארו את המילה גָּרֶם - עצם, כמו שביאר רש"י חמור בעל עצמות.

בעל הטורים ואחרים ביארו על פי מדרשו שחמור גרם ללידתו של יששכר, ששמעה לאה את קול צעקת החמור ויצאה לקראת יעקב והביאתו לאהלה.

מצאנו את שורש ג.ר.מ גם בפרשת בלק (כד, ח) יֹאכַל גּוֹיִם צָרָיו וְעַצְמֹתֵיהֶם יְגָרֵם ופירש רש"י שהוא לשון עצם שמעמיד את העצם לבדה ללא בשר ומוח, ובשם מנחם שהוא לשון שבירה.


ויש לתמוה שהפירוש בשמו של מנחם בפרשת בלק, אינו יכול להיות פירוש לחמור גרם, וכי איזה מעלה יש לחמור שעצמותיו שבורות?אולם הרד"ק בספר השורשים (שורש גרם) הביא בשם רבינו יונה כי חמור גרם הוא שבור שאינו יכול לזוז ממקומו.

האבן עזרא מציע ביאור שנראה כי הוא משלב את שני הפירושים 'ישבר הגרם שהוא העצם וכן מלת עצמו וככה מסעף פארה לא תפאר' כלומר לפעמים שם העצם יכול להתהפך להפך ממנו [כמו שורש וישרש שהוא עקירת הדבר משורשו (רד"ק)] ולפי פרושו אף בפרשתנו הוא לשון עצם אך הוא מורה על שבירת העצם.


הרד"ק מונה גם ביאור לפסוק בספר מלכים ב (ט, יג) גרם המעלות, אנו רגילים לפרש גרם מדרגות כמקטע שבו רצף מדרגות, אך הרד"ק מבאר או הכוונה 'אל המעלות עצמן' כלומר ללא תוספות או הוא כענין מדרגה' כלומר המעלה שבורה וקטועה ומחלוקת למדרגות ואינה משופעת בקו ישר.


שימוש נוסף בשורש הוא הנוטה יותר לפירוש שבירה: היה שוקל עין בעין נותן לו גירומיו - העודף המכריע ומטה את המשקל, וכן הגרמה בשחיטה פירושה מכריע ומטה את ידו חוץ למקום שחיטה.


יתכן לומר כי גם כינוי יחידת המשקל הקטנה ביותר בשם גרם היא משום שדי בהפרש הקטן ביותר כדי לגרום לכף המאזניים להכריע כלפי מטה.

תגובות