דבר תורה קצר לפורים

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהָמָן הַכֶּסֶף נָתוּן לָךְ וְהָעָם לַעֲשׂוֹת בּוֹ כַּטּוֹב בְּעֵינֶיךָ (ג, יא)


פורים
הגמ' במסכת מגילה (יד, א) ממשילה את הדין ודברים בין אחשוורוש והמן במשל הבא: אמר רבי אבא משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה, לשני בני אדם לאחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו. בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים, בעל התל אמר מי יתן לי חריץ זה בדמים. לימים נזדווגו זה אצל זה, אמר לו בעל חריץ לבעל התל מכור לי תילך, אמר לו טול אותה בחנם והלואי.


מבאר החתם סופר ביאור נפלא, ישנם שני אופנים להשמיד אומה אפשרות אחת היא השמדה פיזית, אפשרות נוספת היא לקחת מהאומה את כל מאפיינה ויחודיותה ולבולל אותה בין אומות אחרות.

המן רצה להשמיד את עם ישראל בצורה הפשוטה - השמדה פיזית, מה גם שאומנות עשו אבי אביו הינה 'על חרבך תחיה'. ואילו אחשוורוש בחר להשמיד את עם ישראל בצורה הרוחנית ולכן בחר להחטיאם ולהביא אותם אל המשתה שערך ועל ידי כך יתערבו ויטמעו בעם.


על פי זה יובן כי אחשוורוש נמשל לאחד שיש בידו תל מכיון שידע את מעלתם ודרגתם של ישראל ורצה להחטיאם וע"י כך לסלקם. אולם המן תיעב את היהודים ובעיניו היו פחותים ושפלים ורצה להעבירם ולסלקם שלא יהיה עם ישראל ניכר משאר אומות, ולכן נמשל הוא לחריץ.

פורים שמח!

תגובות