מדוע נקראת שבת זו שבת הגדול

שבת שלפני פסח קרויה שבת הגדול, ויש לתת טעם מדוע קיבלה שבת זו את התואר גדול?

נאמרו בדבר זה כמה וכמה טעמים:
      א.      התשובה המפורסמת ביותר היא, ששבת קרויה כך על שם ההפטרה שאיננה מענין פרשת השבוע כנהוג בכל שבת, אלא עוסקת בביעור מעשרות ובגאולה האחרונה, והפסוק המסיים את ההפטרה הוא 'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא' ועל שמו נקראת שבת זו שבת הגדול (מהרש"ל).

      ב.      ביאור מפורסם נוסף הינו על שם המנהג שבו גדול הקהילה דורש בעניני החג. יש שכתבו שכיון שהדרשה היתה מתמשכת היה נראה להם היום כגדול (שבלי הלקט).

     ג.       הצדוקים מפרשים את הפסוק 'וספרתם לכם ממחרת השבת' - שספירת העומר צריכה להתחיל ביום ראשון, ואילו חז"ל פירשו שממחרת השבת - ממוצאי יו"ט ראשון של פסח, וכדי להוציא מלבם אנו מכנים את השבת הקודמת ליו"ט שבת הגדול כדי להדגיש שיש שבת בראשית ויש שבת שהוא יום שבו אנו מצווים על שביתה.

     ד.      כיון שהמצוה הראשונה שהצטוו ישראל היתה 'משכו וקחו לכם' ועל פי המדרש י' בניסן של אותה שנה חל בשבת, וכשם שהנכנס לעול המצוות קרוי גדול כך כונתה השבת שבת הגדול (אבודרהם).

     ה.      ביאור נוסף הקשור לשבת ההיא, שאף על פי שראו המצרים את ישראל לוקחים את אלוהיהם לא אמרו להם דבר, ועל שם נס גדול זה כונתה כך השבת (טור).

      ו.        יש מקומות שבהם נהגו לקרוא לכל שבת שלפני חג שבת הגדול (סידור מנהגי קורפו).

  ז.       לפי שביום זה משכו ישראל ידיהם מחטא עבודה זרה, ושחטא עבודה זרה נקרא 'גדול' לפי שכתוב בעבודת כוכבים אנא חטא העם הזה חטאה גדולה (ערכין טו, ב) (חתם סופר).

טעמים נוספים שהובאו כהשערות בלבד:

      ח.       כיון שיש הנוהגים לקרוא את ההגדה בשבת זו היתה נקראת 'שבת הגדה' ובמרוצת הדורות השתבש השם לשבת הגדול.

      ט.       היו נוהגים לאפות חלות גדולות משאריות החמץ שהיו ברשותם.

     י.    כיון ששבת זו סמוכה לפסח עלולים האנשים שלא להכין כראוי לה, לכן הדגישו חכמים את שמה לשבת הגדול.

ועל פי מה שכתב החיד"א נאחל: שבת הגדול ומבורך.תגובות

  1. אנונימי29/3/15 12:42

    השנה אפשר להוסיף טעם שאחרי שהחליפו לשעון קיץ השבת נהיית ארוכה (-;

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת