דבר תורה לפרשת בהר

וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ? וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים (כה, כ-כא)

מה נאכל בשנה השביעית?


פרשת השבוע
בפרשה שאנו קוראים בשבוע זה התורה מבטיחה כי השומר שביעית אינו מפסיד ותבואתו תעשה שלשה ידות. מנגד בפרשת בחוקתי שנעסוק בה בשבוע הבא מבטיחה התורה ש'אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וכו' ואכלתם לחמכם לשובע וגו', ופירש רש"י אוכל קמעא והוא מתברך במעיו. הרי כי יש ברכה שהכמות תשמש להרבה זמן כיון שאוכל קמעא ומתברך במעיו, ומנגד ישנה ברכה שהתבואה תשלש את עצמה, ויש ליישב דברים אלו.
בפסוק הקודם ל'וכי תאמרו' מוזכר 'ואכלתם לשובע' ומבאר הספורנו שיהיו הפירות רבי המזון כענין שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו לקטן כאמרם ז''ל אוכל קמעא ומתברך במעיו ויספיקו פירות הששית גם לשביעית. וכי תאמרו מה נאכל וכאשר יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו, ועשת את התבואה באופן שתשבע עין מראות ותראו שיספיק הכמות.


כאשר אדם שומר את המצוות ומתנהג בתמימות הברכה תגיע אליו מתוך סדרו של עולם, אולם כאשר אדם מפקפק בשמירת המצוות האם המה לו תועלת או שמא בהפך חלילה, אזי נצרך הקב"ה לשנות מדרך הטבע ולהראותו כי כל דרכיו משפט צדיק וישר הוא.

תגובות