וורטים קצרים לפרשת בלק

וַיָּגָר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעָם מְאֹד כִּי רַב הוּא וַיָּקָץ מוֹאָב מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (כב, ג)


מדוע פחדו מואב מבני ישראל, הלוא צוו ישראל (דברים ב, ט) 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה'.

אלא כיון שראו ששלח אלוקי ישראל את סיחון לכבוש את ארץ עמון ומואב כדי שיוכלו ישראל לכובשה מידו, כמו שאמרו חז"ל 'עמון ומואב טהרו בסיחון', פחדו מואב שישלח אלוקי ישראל אומה אחרת ויכבשוה מידם ואז יוכלו ישראל לכובשה מהם. 


וַיַּעֲמֹד מַלְאַךְ ה' בְּמִשְׁעוֹל הַכְּרָמִים גָּדֵר מִזֶּה וְגָדֵר מִזֶּה (כב, כד)


פרשת השבוע
ביאר רש"י: 'סתם גדר של אבנים הוא'.

ויש לתמוה מה ראה רש"י צורך לציין כי הגדר היתה עשויה מאבנים.

אלא רמז גדול רמזו לו לבלעם, לבן הארמי רדף אחר יעקב כדי להורגו, נגלה אליו אלקים בחלום הלילה ומצווה עליו שלא יעז לבצע את זממו. לבן פוגש את יעקב והם מקימים גל של אבנים, לבן כורת ברית עם יעקב לבל יזיק איש את רעהו לעולם. 

בלעם שהיה מבני בניו של לבן הצטרף לבלק כדי להשמיד את עם ישראל והברית שנכרתה על הגל מופרת. באו אבני הגדר והזכירו לבלעם כי ישנה ברית שנכרתה על גל אבנים לבלתי לעוברה לרעה.

תגובות