מדוע כונו הקבוצות בעם ישראל בשם מטות ושבטים?

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' (ל, ב)


פרשת השבוע
הנה נקראו ראשי העם בשם ראשי המטות, ויש להבין מדוע נקרא העם בשם מטות הרי מטה פרושו מקל?

ואם נתבונן נראה כי עם ישראל היה מחולק לקבוצות אשר כונו שבטים, ושוב עולה התמיהה הרי גם שבט פירושו מקל?

הרד"ק בספר השורשים שורש נטה מבאר: כי מִטה נקראת כן לפי שהאדם שוכב עליה ופושט עצמו ונשען עליה, וכן מַטֶה נקרא כן לפי שאדם נשען עליו, ונקרא השבט מטה כי עניינם אחד - כולם ענין משען.
כלומר נטיה פירושה יציאה מן המקום שבו נמצא הדבר והתפשטות אל מקום אחר, ועיתים הנטיה מן המקום מצריכה השענות על הדבר שאיליו היא נוטה.

עם ישראל גדל והתעצם מיעקב אבינו שנקרא גם ישראל, יעקב שהוא איש אחד נטה והתפשט לשנים עשר בנים ומשם נהיה לעם המונה שש מאות ריבוא. כאשר משפחה גודלת יכולים בני המשפחה להוות משען זה לזה ולכן יקראו בני משפחה גדולה בשם מטה.

השורש מטה נזכר גם בהקשרים נוספים של משען כמו מטה לחם ועוד, לעומת זאת השורש שבט נזכר בדרך כלל לגבי הכאה כמו שבט מוסר (משלי), שבט ברזל (תהילים) ועוד.

אולם שני הדברים מובילים לאותה נקודה כי מי אשר נטה והתפשט אל מקום לא לו הרי ששבט המוסר יחזירו למקומו הראשון. כמו כן משפחה שעניינה התפשטות וגדילה והיותה למטה, הרי שכל גדולתה של המשפחה היא המשכה של הדרך שהתווה ראש המשפחה, ולכן יש לה תמיד לזכור את מקומה הראשון שם היא תחילת דרכה.

ועל כן נקראו בני ישראל מטה על שם היותם לעם, ושבט בעבור שלא ישכחו את מקורם הראשון.

תגובות