6 זכירות או 10 זכירות?

בסידורי נוסח אשכנז מופיעים שש זכירות: זכירת יציאת מצרים, זכירת מעמד הר סיני, זכירת מעשה עמלק ומחייתו, זכירת מעשה העגל, זכירת מעשה מרים וזכירת יום השבת.

בפרשת כי תצא הוזכרו שניים מתוך ששת הזכירות: זכירת מעשה מרים וזכירת מעשה עמלק. לדעת הרמב"ן זכירות אלו הינן מצות עשה ויש לאומרם בפה, אולם הרמב"ם לא מנה זכירת מעשה מרים כמצוה רק כאזהרה בלבד על חומרת לשון הרע.


בסידורים נוסח עדות המזרח נדפסו עשר זכירות: שש הנזכרים, ירידת המן, מה שיעצו בלק ובלעם, וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח וזכירת ירושלים תבנה ותכונן במהרה בימינו.

יציאת מצרים אנו מזכירים לכל הפחות בוקר וערב, את השבת אנו זוכרים אחת לשבוע וזכירת מעשה עמלק בקריאת פרשת זכור לפני פורים. לגבי שאר הזכירות נחלקו הפוסקים האם יש חיוב להזכירם בכל יום, או שזכירה פעם אחת בשנה בעת קריאת התורה מספקת. בשולחן ערוך לא הוזכר חיוב לאומרם, אך המג"א הביא בשם האר"י שמצוות עשה לאומרם.

הלב שמחה כתב שבאמירת 'מה טובו אהלך יעקב' בכל יום, מקיימים זכירת מעשה בלק ובלעם.

תגובות

 1. ליאב קלי28/3/17 21:01

  בס"ד

  אני ליאב קלי, נולדתי ב י' באלול תשס"ד. (26.08.04).

  הפרשה שתחול בע"ה בבר המצווה שלי תהייה פרשת "כי תצא" .

  אני רוצה לספר על הפרשה:
  בפרשתנו נמשך פירוט מצוות התורה. בין השאר מפורטות מצוות מיוחדות המתרחשות לעיתים נדירות, כגון: היחס לבן סורר ומורה (כלומר מתמרד), ומצוות שילוח הקן (הדורשת מהאדם הרוצה לקחת ביצים מקן – לשלוח קודם את האם-הציפור מן הקן), לצד מצוות אלו מוצגות מצוות רבות העוסקות בחיי היום יום, במוסר ובסדר חברתי. למשל: השבת אבידה, הלכות גירושין, החובה לנהוג ברגישות כלפי אנשים במצב רגיש – כמו עניים, גרים, יתומים ואלמנות. כמו כן מוזכרת החשיבות שבמשפט צדק.
  המצווה האחרונה בפרשה – היא מחיית עמלק, יש לזכור לעד את אשר עשה עמלק לעם בצאתו ממצרים כאשר התנפל עליהם בהיותם לא מוכנים (זוכרים? בספר שמות פרשת בשלח), ולמחות את זכרו.

  השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת