לך אל נמלה עצל..

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ .. וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק (טו, יח)


פרשת השבוע
"Ant on leaf" מאת Luke Elstad - Own Work in MN.
מתפרסם לפי רישיון CC BY 2.5 דרך ויקישיתוף.
המדרש (רבה פרשה ה' ב) נושא קל וחומר מן הפסוק הבא: לֵךְ אֶל נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם, אֲשֶׁר אֵין לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמשֵׁל, תָּכִין בַּקַּיִץ לַחְמָהּ אָגְרָה בַקָּצִיר מַאֲכָלָהּ (משלי ו, ו-ח) - כל השבח שיש בה לא למדה הנמלה מבריה ולא שופט ושוטר יש לה, אתם שמיניתי לכם שופטים ושוטרים על אחת כמה וכמה שתשמעו להם.

והמדרש מונה שם כמה מעלות: שהנמלה יודעת לשמר את מה שהיא אוגרת בצורה מעולה, שאוספת מזון רב מכדי צורכה מפני שהנמלה אומרת אולי יגזור עלי הקב"ה חיים ויהי מוכן לי לאכול, ועוד שמכינה מן הקיץ לחורף, ושבורחת מן הגזל שאינה נוטלת ממה ששייך לחברתה.

אך מצד שני יש לשים לב, שלא יאמר אדם אין אני צריך שופט ושוטר אלא אלמד בעצמי את המידות הראויות להתנהג בהם, שהרי ישנו גם חסרון גדול כאשר אין שופט ושוטר - שאילולא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו.

ונביא את המעשה הבא המובא בגמ' במסכת חולין (נז, ב), ר' משרשיא רצה לבחון מאין ידע שלמה שאין לנמלה קצין ומושל, הניח את גלימתו מעל פתח חור הנמלים, יצאה נמלה אחת וראתה שיש צל נכנסה לקרוא לחברותיה שיהנו אף הם מן הצל. כאשר ראה ר' משרשיא שהנמלה נכנסה פנימה סילק את גלימתו, וכאשר יצאו הנמלים מן החור ראו שאין כל צל, מיד קמו על נמלה זו והרגהו. אמר לו אילו היה להם מלך לא היו קמים עליה להורגה אלא היו נמלכים בדבר לדעת מה ארע. (הגמרא שם דוחה ראיה זו ומסיקה כי שלמה בחכמתו ידע זאת).

רואים אנחנו כי הנמלה יש בה כמה מעלות שהם מעצם טבעה וברייתה, אולם אנו צריכים להניח עלינו שר ושופט כדי שננהג כדין, ועוד שעם ששרוי בלא מנהיג ומכוון אינו מצב רצוי.

לדבר תורה נוסף לפרשת שופטים

תגובות