פרשת בראשית

בשבת הראשונה שלאחר שמחת תורה, אנו פותחים בקריאה מחודשת מתחילת חמישה חומשי תורה מידי שבוע בשבוע. פרשת בראשית היא הראשונה בפרשיות התורה ובה נכתב גם את תחילת ימי עולם.


בריאת העולם

הפרשה מתארת בתחילה את בריאת העולם בשישה ימים, וביום השביעי באה שבת באה מנוחה.
ביום הראשון נבראו השמים והארץ, האור והחושך. ביום השני נברא הרקיע המבדיל בין המים העליונים לתחתונים ועל פי המדרש נבראו גם המלאכים. ביום השלישי המים מתכנסים אל מקום אחד והיבשה נגלית, הקב"ה מצווה עליה להוציא עצים ודשאים. ביום הרביעי נבראים המאורות. ביום החמישי נבראו דגים ועופות. ביום השישי נבראו הבהמות והחיות.
לאחר מכן נברא האדם והקב"ה לוקח צלע מן האדם ובורא לו אשה. אדם וחוה מצווים במצוות פריה ורביה.
בכל יום מימי הבריאה היה לכאורה שינוי בין מה שנברא בהתחלה למה שנקבע אח"כ, לדוגמה ביום הרביעי נבראו השמש והירח ולאחר מכן התמעטה הלבנה, על כך במאמר הבא.

ביום השביעי הקב"ה שובת ממלאכתו ומברך ומקדש את הבריאה.

אדם וחוה צוו לבלתי אכול מעץ הדעת, ובפיתויי הנחש חטאו והורחקו מגן עדן, (על הקשר בין חטא זה לאיסור עשיית מדרגות למזבח ראו כאן).


קין והבל ועשרה דורות עד נח

קין והבל מביאים מנחה, הקב"ה פונה אל מנחתו של הבל בלבד. קין קם על הבל אחיו והורגו.

לאדם וחוה נולד בן נוסף ושמו שת, ממנו יוצאים עשרה דורות עד נח. הדורות שהיו עד הולדתו של נח הכעיסו את הקב"ה ולא עשו רצונו, עד בוא נח אשר מצא חן בעיני ה'.


לפרשה הבאה - פרשת נח

תגובות