פרשת לך לךפרשת השבוע

אברם יוצא אל ארץ כנען

בסוף פרשת נח מסופר כי תרח בדרכו לארץ כנען התיישב בחרן ומת שם. בפרשת שבוע זו מסופר כי הקב"ה נגלה אל אברם ומצווהו ללכת אל ארץ כנען, אברם לוקח את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ובא אל ארץ כנען.


ירידת אברם למצרים

הקב"ה מנסה את אברם ומביא רעב על ארץ ישראל. אברם לא מהרהר אחר מידתיו של הקב"ה ויורד עם שרי לארץ מצרים. אברם מבקש משרי שתאמר שהיא אחותו, כדי שלא יהרגו אותו מפני שירצו לשאתה. אברם מתנסה בנסיון נוסף ושרי נלקחת למלך מצרים ואברם מקבל מתנות בעבורה. ה' מעניש את בית פרעה על כך שלקחו את שרי.

אברם חוזר לארץ כנען, רועיו ורועי לוט מתקוטטים. אברם ולוט נפרדים זה מזה ולוט בוחר לשבת בסדום. הקב"ה מבטיח את ארץ ישראל לאברם וזרעו.

מלחמת המלכים

תשעה מלכים עורכים מלחמה, ארבעה נגד החמישה. המלכים כובשים את סדום ועמורה ונוטלים את לוט ואת רכושו בשבי. הפליט (הוא עוג שנפלט מן המבול) מגיע אל אברם ומודיע לו שלוט נפל בשבי. אברם עומד בנסיון ובוטח בה' ויוצא למלחמה ומנצח את המלכים.

הקב"ה נגלה לאברם ומבטיח לו שיוולד לו בן אשר ממנו זרעו ירבה ככוכבי השמים לרוב. הקב"ה כורת ברית עם אברם הנקראת ברית בין הבתרים, ומבשר לו כי זרעו ישועבד 400 שנה בארץ לא להם ולאחר מכן יצאו ברכוש גדול. עוד מוסיף לו בברית זו כי זרעו ירש את ארץ ישראל.

שרי נותנת את הגר שפחתה לאברם לאשה, והיא יולדת את בנה ישמעאל.


הקב"ה נגלה אל אברם ומשנה את שמו לאברהם, ומצווהו על ברית המילה. לאחר מכן הקב"ה מחליף את שמה של שרי לשרה ומבשרם על לידת שרה. ראה במאמר הבא כי במדרש מובא כי האות יו"ד באה בטרוניה לפני הקב"ה מדוע הוצאה משמה של צדקת.


אברהם מקיים את ציווי המילה, במדרש מובא כי שם בן נח ערך לאברהם ישמעאל ובני ביתו את ברית המילה.

ונסיים במילתא דבדיחותא, מדוע נסמכה פרשת נח לפרשת לך לך? לומר לך: שאם לא נח לך - לך לך.

לפרשה הקודמת - נח    לפרשה הבאה - וירא

תגובות

  1. אנונימי8/11/16 23:09

    מה שנקרא כל התורה על רגל אחת

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת