קושיה בדברי רש"י בפרשת וירא

קמח סלת לושי ועשי עוגות (יח, ו)


ביאר רש"י סולת לעוגות, קמח לעמילן של טבחים - לכסות את הקדירה ולשאוב את הזוהמה.

ודברי רש"י תמוהים שהרי אותו יום פסח היה, כמבואר בפסוק י שכאשר בישרוהו המלאכים על לידת יצחק אמרו שוב אשוב אליך כעת חיה, וביאר רש"י כעת הזאת לשנה הבאה, ופסח היה, ולפסח הבא נולד יצחק. וכן מתבאר בהמשך (יט, ג) שבאותו יום הלכו המלאכים לסדום להציל את לוט, ויעש להם משתה ומצות אפה, וביאר רש"י שהכין להם מצות מפני שפסח היה.


וכיון שביאת המלאכים ארעה לאחר ברית המילה של אברהם אבינו ולכל השיטות כבר קיים את כל תרי"ג מצוות ואף דקדוקי סופרים נהג, א"כ היאך ביאר רש"י כי קמח נצרך לשרה בשביל עמילן של טבחים, הרי עמילן של טבחים חמץ הוא ומשנה מפורשת היא ריש פרק אלו עוברים שעמילן של טבחים הוא אחד מן אלו שיש בהם אזהרה ואין בהם כרת. וביותר קשה לדעת רש"י שם שסובר שיש בו לאו דאורייתא משום בל יראה ובל ימצא.

ישנם הסוברים כי המעשה אירע בי"ד ניסן ולא בט"ו, אך מדברי רש"י שהבאנו לא משמע כן.

אם באמתחתם תשובה לשאלה זו אנא כתבוה כתגובה למאמר זה

תגובות

 1. אנונימי30/10/15 13:12

  כמו הסולת לעוגות - תוך ח"י רגעים.

  השבמחק
  תשובות
  1. המשנה לא חילקה בכמות הזמן אלא משמע שיש איסור תמיד

   מחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת