פרשת וירא

פרשת השבוע

המלאכים מבקרים את אברהם

אברהם אבינו הצטווה למול כאמור בסוף פרשת לך לך, הפרשה שנקראת בשבוע זה מתחילה ביום השלישי למילתו של אברהם. ביום זה הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא ילכו בני אדם בדרך, ויבואו לאוהלו ויטריחהו.

ראה הקב"ה כי אברהם מצטער שאין אורחים מצויים, שלח אליו שלשה מלאכים לבקרו והיו נדמים כערבים.

אברהם מבקש משרה להכין עוגות מקמח סולת (ראו מאמר בפירוש דברי רש"י סולת לעמילן של טבחים), מגיש לפניהם חמאה וחלב ומכין להם שלשה לשונות בחרדל. המלאך רפאל בא לרפא את אברהם ולהציל את לוט, מיכאל מבשר לאברהם כי בשנה הבאה יפקד בבן זכר וגבריאל בא להפוך את סדום.

אברהם פונה אל ה' ומבקש בעדו כי יחוס על סדום בזכות הצדיקים שיש בה, הקב"ה משיב לו כי אפילו עשרה צדים אין שם.

שני המלאכים (לאחר שמיכאל בישר לשרה על לידת יצחק סיים שליחותו והלך לו) מגיעים בערב לביתו של לוט, ולוט מכניסם לביתו כפי שלמד מביתו של אברהם. אנשי סדום צרים על ביתו של לוט, והמלאכים מכים אותם בסנוורים. לקראת בוקר המלאכים מוצאים את לוט, אשתו ושתי בנותיו מן העיר, וה' המטיר על סדום ועמורה גופרית ואש, אשתו של לוט מביטה לאחריה ונהפכת לנציב מלח.

לוט מתיישב במערה ליד צוער. בנותיו חושבות כי העולם כולו נחרב ועל כן הן חפצות להעמיד מאביהן צאצאים, והן יולדות את מואב ועמון.

נסיון נוסף שהתנסה אברהם הוא לקיחת אבימלך את שרה. האלוקים מתגלה לאבימלך בחלום ומזהיר להשיב את שרה לאברהם. 


פקידת שרה וגירוש ישמעאל

ה' פוקד את שרה והיא יולדת בן במועד המובטח. אברהם קורא לבנו יצחק ומל אותו בגיל שמונת ימים.
ישמעאל חוטא ועובר על שלשת עבירות החמורות, שרה אומרת לאברהם לגרש את הגר וישמעאל והקב"ה מסכים על ידה.


עקידת יצחק

הקב"ה מנסה את אברהם בנסיון העשירי הקשה ביותר - עקידת יצחק. לאחר שאברהם ושרה נפקדו לאחר שנות עקרות הקב"ה מצוה את אברהם להקריב את יצחק כקרבן עולה (נקודה נוספת בנסיון היא, כי בימי אברהם היה שכיח שאבות היו מקריבים את בניהם לעבודה זרה ואברהם היה נלחם בתופעה הזו, והנה לפתע הוא מצווה לעשות כדבר הזה).

אברהם משכים בבוקר ויוצא עם יצחק אל הר המוריה. הוא בונה מזבח ועוקד את יצחק על גביו. כאשר הוא ניגש להקריבו פונה אליו מלאך ה' ומודיעו כי עמד בנסיון. אברהם נוטל איל ומקריבו על גבי המזבח. המלאך נגלה שנית אל אברהם ומברך אותו כי יען אשר עמד בנסיון ירבו זרעו מאוד וירש את אויביו.
אברהם חוזר לבאר שבע.

התורה מספרת כי הוגד לאברהם שמילכה אשת נחור ילדה לו שמונה בנים, אחד הבנים שמו בתואל ולו נולדת בת בשם רבקה. רש"י מבאר כי כל הפסוקים האחרונים הללו נכתבו בשביל להודיע על לידת רבקה.

תגובות