דבר תורה קצר לפרשת ויצא

וַיֹּאמֶר לָבָן טוֹב תִּתִּי אֹתָהּ לָךְ מִתִּתִּי אֹתָהּ לְאִישׁ אַחֵר שְׁבָה עִמָּדִי (כט, יט)


לבן היה מרמה את יעקב בכל צעד ושעל, אחת ההפרות של לבן היו בנתינת לאה ליעקב במקום רחל, אע"פ שהבטיחו מפורשות כשאמר לו טוב תיתי אותה לך.
יש שרצו לפרש שכוונה נסתרת היתה ללבן בעת אמירתו: שהרי תתי בגימטריה קטנה עולה 9, ואף לאה בגימטריה קטנה 9. מתתי בגמטריה קטנה 13 וכן רחל עולה 13.

וזה שאמר לבן טוב תתי - טובה לאה לתנה אותה לך, מתיתי - ואת רחל לאיש אחר.


ראו גם:

כוונות וייחודים או לימוד תורה? ראיה מפרשת השבוע

תגובות