פרשת וישלח

בסוף פרשת ויצא מסופר כי יעקב אבינו מתקרב לארץ ישראל. בפרשתנו עשו יוצא לקראתו עם 400 איש במטרה להורגו, יעקב מתכונן לקראת המפגש בשלשה דרכים דורון תפילה ומלחמה.מאבק יעקב בשרו של עשו


יעקב עובר את נחל יבוק וחוזר שנית לקחת פכים קטנים שנשכחו שם, שרו של עשו נאבק עמו עד עלות השחר ולא יכול לו, המלאך נוקע את רגלו של יעקב במקום גיד הנשה. יעקב משחרר את המלאך רק לאחר שהוא מברכו וכן אומר לו כי לא יאמר עוד שמו יעקב אלא ישראל 'כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל', השמש זורחת על יעקב ומרפאתו. בעקבות מעשה זה לא אוכלים בני ישראל את גיד הנשה.מפגש יעקב ועשו


יעקב רואה ממרחק את עשו וחוצה את נשיו וילדיו לשני מחנות. יעקב משתחוה לעשו שבע פעמים, עשו מחבק ומנשק את יעקב ושניהם בוכים אמר ר' שמעון בן אלעזר באותה שעה נכמרו רחמיו עליו ונשקו בכל ליבו, אמר ר' ינאי בא לנשכו ונעשה צוארו של יעקב שיש וקהו שיניו של אותו רשע זה בוכה על צוארו וזה בוכה על שניו. עשו חוזר לשעיר ויעקב ממשיך בדרכו ומתיישב בסוכות למשך שנה וחצי (ראה מאמר על אלו שנים נענש יעקב שלא היה בבית הוריו ולא קיים מצוות כיבוד אב ואם).


מעשה דינה


לאחר מכן יעקב מגיע לעיר שכם קונה חלקת שדה ומציב מזבח להודות על הנסים שארעו עימו. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ ונחטפת ונטמאת על ידי שכם בן חמור. חמור מדבר עם יעקב על כך שבנו חפץ בדינה בתו, בני יעקב אומרים כי אם יאותו כל אנשי שכם למול יוכלו לבוא עמם בקשרי חיתון. ביום השלישי למילה באים שמעון ולוי אל העיר שכם והורגים את כל בני העיר.


שובו של יעקב לביתו


הקב"ה מצוה על יעקב לעלות לבית אל ולעשות שם מזבח. יעקב מצוה על משפחתו להטהר והם עולים לבית אל, הקב"ה נגלה ליעקב וקורא את שמו ישראל ומברכו כי זרעו יפרה וירבה ואת הארץ שנתן לאברהם ויצחק יתן לזרעו אחריו. יעקב ומשפחתו חוזרים לביתם, בדרך אפרת רחל מתקשה בלידתה היא קוראת לבנה הנולד לה בן אוני ונפשה יוצאת, אביו קורא לו בנימין. רחל נקברת בבית לחם.

יעקב מגיע אל חברון ליצחק אביו, יצחק נפטר בגיל 180 והוא נקבר במערת המכפלה (אין מוקדם ומאוחר בתורה - פטירת יצחק ארעה רק 12 שנה לאחר מכירת יוסף.

תגובות