פרשת מקץ ורמזים לשבת חנוכה


פרשת השבוע
נר שמיני של חנוכה
קראנו בסוף פרשת וישב כי יוסף הושלך לבית האסורים. אחר שנתיים לשהותו שם פרעה חולם שני חלומות, אחד על שבע פרות רעות ודקות ושבע פרות שמנות וטובות והפרות הרעות אוכלות את הפרות השמנות ולא נודע כי באו על קרבנה. והשני על שבע שיבולים מלאות ושבע שיבולים שדופות, כאשר השיבולים השדופות בולעות את השיבולים המלאות. חרטומי מצרים מנסים לפתור את החלומות ללא הצלחה, לפתע נזכר שר המשקים בחלומות שנפתרו על ידי יוסף בבית האסורים.


יוסף מובא אל פרעה ופותר לו את חלומותיו כי שבע שנות שבע ושבע רעב עתידים לבוא אל ארץ מצרים (ישנם הבדלים בין חלומו של פרעה לאופן שהציגם לפני יוסף - ראו דבר תורה), מייעץ לו כי ימנה איש נבון שיאסוף תבואה בשנות השובע ויכלכל את מצרים. פרעה ממנה את יוסף לתפקיד הזה ונותן לו את אסנת בת פוטי פרע לאישה, במדרש מובא כי אסנת היא בתה של דינה ממעשה שכם ונתגלגלה למצרים.
יוסף מתחיל במלאכת אסיפת התבואה, ובמשך שנות השובע נולדים לו שני בנים הבכור מנשה והשני אפרים.

שנות הרעב מתחילות ואף הארצות הסובבות את מצרים סובלות חרפת רעב. יעקב שולח את בניו ללא בנימין לקנות תבואה, האחים נכנסים כל אחד משער אחר כדי לסרוק את מצרים ולחפש את אחיהם. בבואם לפני יוסף אינם מזהים אותו, והוא מטיח בהם את האשמה כי הינם מרגלים. האחים מספרים לו כי יש להם אב זקן ובן קטן שנשאר עמו ואחיו איננו, יוסף עונה להם כי אם יביאו את אחיהם הקטן יאמנו דבריהם שאינן מרגלים.

שמעון נשאר במאסר עד שובם, האחים טוענים את שקי התבואה על חמוריהם ובתוכם כספם שהוכנס לשם על פי ציוויו של יוסף. האחים חוזרים לביתם ומספרים לאביהם את כל הקורות עימם, יעקב מסב בתוקף לשלוח עמיהם את בנימין.

לאחר שעובר זמן מה הרעב מתחזק והולך, ויהודה לוקח על כתפיו את האחריות לשובו של בנימין. הם נוטלים עימם מנחה ליוסף ובנוסף לכסף עבור תבואה חדשה הם נוטלים את הכסף שהיה באמתחותיהם.

יוסף מזמינם לסעוד עמו ומצוה על הממונה על ביתו להכין את הסעודה [במילים שבהם יוסף משתמש 'וטבוח טבח והכן' מסתתרת המילה חנוכה - טבח והכן]. יוסף מוציא גביע מיוחד בו לפי דבריו הוא צופה נסתרות, ועל פיו הוא מושיב את האחים לפי גודלם ואת בנימין מושיב על ידו כיון שלשניהם אין אם.

יוסף מצוה לאחראי על התבואה להכניס לתוך שקיהם של האחים את כספם, ובנוסף לכך להכניס את הגביע לתוך שקו של בנימין.

האחים יוצאים לדרכם והנה רודף אחריהם הממונה על ביתו של יוסף בתואנה כי גנבו את גביעו של יוסף. לאחר חיפוש בכל השקים נמצא הגביע באמתחתו של בנימין, האחים חוזרים למצרים ועומדים לפני יוסף.


פרשת השבוע והקשרה עם ימי החנוכה

מספר הפסוקים בפרשה זו הינו 146, אך בשונה משאר הפרשיות צוין אף מספר התיבות שבפרשה העולות לסך 2025. על הטעם לכך והקשר לימי החנוכה החלים בדרך כלל בזמן קריאת פרשה זו, ניתן לקרוא במאמר הסימנים בסופה של פרשה.

תגובות