דבר תורה קצר לפרשת בא

פרשת השבוע

הקשר בין ט"ו בשבט למכת ארבה

חז"ל למדונו כי משה היה מתרה בפרעה במשך שלשה שבועות, ולאחר מכן היתה מגיעה המכה למשך שבוע. התראה שלשה שבועות ומכה נוספת במשך שבוע, ולאחר מכן שלשה שבועות ללא התראה ומכה למשך שבוע וחוזר חלילה. 

בפרשת בא מביא הקב"ה על המצרים שלש מכות: ארבה חושך ומכת בכורות.


מכת בכורות הגיעה כידוע בליל הסדר - ט"ו ניסן, ביום שישראל שנקראו ראשית הפכו לעם בו ביום היכה הקב"ה את ראשיתם של המצרים. עתה נתבונן ונראה דבר מופלא מכת חושך הגיעה חודש לפני כן בט"ו אדר - פורים, ביום בו 'ליהודים היתה אורה..' באותו יום בדיוק לקו המצרים בחשכה. אם נמשיך באותו קו נראה כי מכת ארבה ארעה בט"ו בשבט, ביום בו חל ראש השנה לאילנות לקו המצרים וכל הצומח בארצם הושחת.

תגובות