פרשת בשלח

פרשת השבוע
לאחר שלקו מצרים בעשר המכות כפי שקראנו בפרשת וארא ופרשת בא, יוצאים בני ישראל מארץ מצרים. עמוד ענן מקיפם ביום ועמוד אש בלילה, המגינים עליהם ומיישרים את הדרך.

לאחר שבני ישראל מגיעים לאיתם, מורה להם הקב"ה לסוב על עקבותיהם ולחזור לפי החירות. המרגלים ששתל פרעה מדווחים לו שעם ישראל מסתבך בדרך ולא מתכוון לשוב למצרים. פרעה יוצא בראש חילו כדי להחזירם למצרים.

קריעת ים סוף

מצרים משיגים את עם ישראל כאשר הם חונים על שפת ים סוף, מצדם האחד נמצא פי החירות הר גבוה ובלתי עביר, מצדם השני חיות רעות, לפניהם הים ומאחוריהם המצרים.

נחשון בן עמינדב קופץ אל הים, והים נבקע לשנים עשר חלקים וכל שבט ושבט עובר בחלק אחד. נס זה התפרסם בכל העולם כיון שכל מימות שבעולם נבקעו בשעה זו - 'שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי ארץ'.

לפנות בוקר נכנסים המצרים אחר בני ישראל אל הים. הים חוזר לאיתנו ומטביע את כל המצרים - 'סוס ורוכבו רמה בים'.


שירת הים

'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו', ואף מרים לקחה את התוף בידיה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות.

עם ישראל נוסע מים סוף במשך שלשה ימים ומגיע למרה, המים שברשותם תמו וכל מה שיש לפניהם הם מים מרים בלבד. הקב"ה מורה למשה להשליך עץ למים והמים מתמתקים. הקב"ה מצוה שם את בני ישראל על השבת, פרה אדומה ודינים שונים.


השליו והמן

בט"ו באייר כלתה הצידה שהוציאו בני ישראל ממצרים והם מתלוננים למשה על כך שבמצרים היה להם לחם ובשר. מכיון שאת הלחם שאלו כהוגן מוריד להם הקב"ה מן בבוקר, ואילו את הבשר שאלו שלא כהוגן ולכן הקב"ה נותן להם שליו בערב.

המן היה נלקט עומר לגולגולת לא פחות ולא יותר, צדיקים היה יורד בקרבת אוהלם ואילו הרשעים נאלצו להרחיק ולטורח אחריו. ביום שישי היה לוקטים כמות כפולה מכיון שבשבת לא היה יורד מן. משה אומר לאהרן בציווי הקב"ה לשמור צנצנת מן לדורות.

בשבוע זה ישנה סגולה מפורסמת מהרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע לקרוא את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום כסגולה לפרנסה.הבאר


המים אוזלים בשנית, הקב"ה מצוה את משה לדבר אל הצור ומשה מכהו פעמים במטהו, ויוצאים ממנו מים להשקות את כל העדה וצאנם.מלחמת עמלק


עמלק מגיע להלחם בעם ישראל, משה אהרן וחור עולים להתפלל בראש הגבעה אהרן וחור תומכים בידיו של משה מזה ומזה, יהושע מחליש את עמלק.

ט"ו בשבט חל בדרך כלל בשבוע זה, ראו מאמר על הקשר בין ט"ו בשבט למכת ארבה.
תגובות

  1. פרשת בשלח5/2/17 16:19

    הקטע על המן קצרצר, בא לי 'לטעום' ממנו יותר

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת