פרשת משפטים

לאחר מתן תורה משה רבנו מלמד את עם ישראל את משפטי התורה - דינים והלכות.

בפרשת משפטים ישנם 53 מצוות לפי מניינו של ספר החינוך, נזכיר חלק קטן מהם: איך להתנהג עם יהודי שגנב ואין לו לשלם ומפני כך נמכר לעבד, תשלומים למזיק גופו של חברו - נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת. שור המזיק שור ואדם, שומר המועל בשמירתו, איסור הלוואה בריבית מצווה נוספת המוזכרת שלשה פעמים בתורה היא איסור בשר בחלב ועוד ועוד.
הקב"ה מבטיח לעם ישראל כי יביאם אל הארץ המובטחת ויוריש את העמים מפניהם, אולם עליהם להשמר מללמוד ממעשיהם.

התורה חוזרת לבאר (אין מוקדם ומאוחר בתורה) את מה שארע לפני מתן תורה, ציווי מי מותר לעלות אל ההר, קרבן שהקריבו בכורי ישראל שהרי הם היו הכהנים עד חטא העגל, בנוסף למילה וטבילה שעברו כל העם כדי להתגייר ולהכנס תחת כנפי השכינה. משה עולה אל ההר למשך 40 יום ו40 לילה.

תגובות