פרשת תרומה

הקב"ה מצוה את משה על מלאכת המשכן, 'ויקחו לי תרומה' - רש"י מדגיש כי הלקיחה צריכה להיות לשמה, וכאן התמיהה מה התייחדה מצוה זו מכל המצוות על כך במאמר הבא.

תחילה מצווהו על החומרים שיש לקבץ ואח"כ מצווהו על תבנית הכלים.


תבנית הארון

ארון שיטים אשר בתוכו יונחו הלוחות עשוי משלשה תיבות זה בתוך זה הפנימית והחיצונה מצופים זהב. מוטות בצדי הארון אשר נאמר כי יש איסור להוציאם מהטבעות בהם הם קבועים. מעל הארון תונח כפורת זהב ועליה שני כרובים.השולחן

שולחן מעצי שיטים מצופה זהב אשר עליו יניחו את שנים עשר לחמי הפנים, הלחם היה מונח על גבי מקלות עץ ולא על לוח עץ כדי שישמר ולא יתעפש.


המנורה

מנורת זהב טהור בעלת שבעת קנים אשר תעשה ביציקה אחת, ועל קניה וירכה ישנם גביעים כפתורים ופרחים. הרבה דנו בצורתה האם הקנים נעשו בחצי עיגול או שמא באלכסון, האם בסיס המנורה נעשה בעגול, ריבוע או שמא משושה, היכן בדיוק היו נמצאים הגביעים כפתורים ופרחים ובאיזה סדר ועוד נידונים שונים.

הגג

גג המשכן יעשה מארבעה כיסויים זה על גב זה, הראשון מיריעות תכלת וארגמן שש משזר ותולעת שני, השני יריעות עיזים, השלישי עורות אילים מאודמים והרביעי עורות תחשים. לדעת ר' יהודה היו שלשה כיסויים בלבד והכיסוי השלישי היה חציו עורות אילם מאודמים וחציו עורות תחשים.


דופן המשכן

גוף המשכן עצמו נעשה מעצי שיטים מצופים זהב ומונחים על אדני כסף. הארון יונח בחלקו הפנימי ופרוכת תפרס שם להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים, בכניסה לקודש יפרס מסך.

המזבח

בחצר המשכן יציבו מזבח עשוי עצי שיטים מצופה נחושת נחלקו ר' יהודה ור' יוסי האם גובהו היה שלש אמות או עשר אמות, העליה למזבח מתבצעת באמצעות כבש (ראה ביאור מדוע לא נעשו מדרגות למזבח בעוד למנורה נעשו).

היקף החצר

מסביב לחצר המשכן תפרס מחיצה משש משזר תלויה על עמודי נחושת מוקפים בחוטי כסף.

תגובות

  1. קצר ולענין, ההפניות מרתקות

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת