דבר תורה קצר לפרשת ויקהל

וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת אֲשֶׁר צָבְאוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד (לח, ח)


הכיור

כפי שמספרת לנו התורה נעשה הכיור ממראות הנחושת של בנות ישראל, וא"כ היה הכיור יכול לשמש כמראה.

אכן בתרגום אונקלוס בקצרה ובתרגום יונתן ביתר ביאור מובא, כי הנשים היו מסתכלות דרך הכיור בעבודת הכהנים כאשר היו מביאות את קרבנם.

ביאור נוסף מופיע ברקאנטי שכתב כי הכהן היה מביט בפני המתכפר בזמן הבאת קרבנו, וכאשר אשה היתה מביאה קרבן היה הכהן מביט בה דרך הכיור.


הגר"ש פינקוס ביאר כי איסור ההסתכלות מטרתו למנוע שני דברים, האחד את הרצון הטבעי של האדם הנמשך אל אשה מפני שהיתה חלק מעצמותיו ובשרו, וישנה משיכה נוספת מעצם היות דבר זה אסור והיצר מושך את האדם לזה. ומחדש הרב פינקוס כי המשיכה הטבעית קיימת רק כאשר אדם רואה את האשה עצמה ולא באמצעות תמונה וכדו' אולם משיכת האיסור לדבר עבירה קיימת תמיד. ולכן במשכן שהכל נעשה בקדושה וטהרה אין שליטה ליצר הרע כלל ורק המשיכה הטבעית הטבועה בנפש האדם קיימת ולזה הועילה ראיה דרך הכיור.

תגובות