פרשת ויקהל

פרשת ויקהל הינה מסירת ציווי הקב"ה על בניית המשכן לבני ישראל שהובא בפרשת תרומה ותצוה, תרומת בני ישראל ותחילת עשיית המשכן וכליו.

משה רבינו מזהירם על השבת, ולאחר מכן מונה בפניהם את החומרים הנצרכים לבניית המשכן, משה ממנה את בצלאל ואת אהליאב לבניית המשכן.

העם מביא די והותר לצורך המלאכה, והכרוז יוצא כי אין צורך להביא עוד.


בתחילה עשו בצלאל ואהליאב את יריעות המשכן וקרשיו, לאחר מכן עשו את כליו: הארון, השולחן, המנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, הכיור וקלעי החצר.

הכיור נעשה מהמראות שהשתמשו בהן בנות ישראל ומוסיף רש"י שלא עכבו בנות ישראל מלהביאן לנדבת המשכן. והיה מואס בהן משה מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל שעל ידם העמידו הנשים צבאות רבים במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים וכו'. ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שקנא לה בעלה ונסתרה.

תגובות