פרשת במדבר

פרשת השבוע
אנו מתחילים השבוע בקריאתו של חומש במדבר. מידי שבוע נמשיך ונצעד יחד לאורך כל הפרשיות עם תמצית וסיכום ענייני הפרשה ודברי תורה קצרים.


מנין בני ישראל

פרשת במדבר פותחת בציווי הקב"ה למנות את עם ישראל, מה שאנו מכנים עריכת מפקד אוכלוסין, המנין נערך מגיל עשרים ומעלה (שבט לוי נמנה בפני עצמו). התאריך הוא א' באייר חודש לאחר הקמת המשכן, ומאחר שבא הקב"ה להשרות שכינתו עליהם מתוך חיבתם מונה אותם.

סדר חניית בני ישראל במדבר

המשכן היה מוצב במרכז ומסביבו חנו הלויים, משפחת הגרשוני חנו בצדו המערבי, משפחת קהת חנו בצידו הדרומי ומשפחת בני מררי חנו בצדו צפון. ובטבעת חיצונית יותר במזרח חנו שבט יהודה, יששכר וזבולון.


בדרום חנו שבט ראובן, שמעון וגד. בצד מערב חנו שבט אפרים, מנשה ובנימין. ובצפון חנו שבט דן, אשר ונפתלי. שלש ההיקפים הללו נקראו מחנה שכינה, מחנה לויה ומחנה ישראל, גם כאשר היו עם ישראל יוצאים למסע היו שומרים על הסדר והמבנה הזה.

מנין שבט לוי

כאמור שבט לוי נמנה במנין נפרד משאר ישראל, ונמנה מגיל חודש ומעלה. שבט לוי מחולק לשלש משפחות, משפחת הגרשוני ממונה על המשכן, האהל, המסכים וקלעי החצר. משפחת קהת ממונה על הארון, המנורה המזבחות וכלי הקודש. משפחת מררי ממונה על קרשי המשכן ובריחיו ואדניו עמודי החצר סביב ואדניהם.

הלווים מתקדשים תחת בכורי ישראל, ומאתים שבעים ושלשה בכורי ישראל שלא היו לויים כנגדם נפדו כל אחד בחמישה שקלים (רש"י מציין שהפדיון הוא כנגד מכירת יוסף). בחירת הבכורים שהיו צריכים לפדות עצמם בכסף נערכה ע"י גורל.

סיום הפרשה

התורה מצווה את סדר פירוק המשכן לקראת כל מסע, כיסוי כלי הקודש וצורת נשיאתם, ואזהרה כי המתנהג שלא בסדר המצווה ושלא בקדושה מתחייב בנפשו.

שבת שלום!

תגובות

  1. פרשת השבוע22/5/17 10:03

    אולי תוסיפו בסיכום את מספר הפסוקים בכל פרשה?

    יישר כח ושבת שלום

    השבמחק

הוסף רשומת תגובה

הודעתכם התקבלה והיא תפורסם בכפוף לשיקולי המערכת