מהי פרשת הבר מצוה שלי?

פרשת שבוע
אנשים רבים חפצים לדעת באיזה שבוע ובאיזו פרשה תחול פרשת הבר מצוה של ילדיהם או מתי היתה הבר-מצוה שלהם עצמם בו הם יעלו או עלו לתורה, מערכת אתר פרשת שבוע ממליצה לכם לעשות זאת דרך אתר חל"ד הממשק שם מדהים ופשטני.


שימו לב כי יש הנוהגים לעלות את חתן הבר מצוה למפטיר בשבת שלפני היותו בר מצוה (קטן יכול לעלות למפטיר והפטרה חוץ מהפטרות בהם יש להוציא ידי חובה את הגדולים כמו פרשת זכור, פרשת פרה וכדו'), ויש הנוהגים לעלותו לתורה רק בשבת שלאחר היותו בר מצוה.


יש שנהגו שחתן הבר מצוה קורא רק את ההפטרה, יש שנהגו גם את המפטיר ויש הקוראים את כל הפרשה כולה (אך המנהג האחרון יכול להתקיים רק בשבת שלאחר תאריך הבר מצוה, משום שהנער חייב להיות 'גדול' כדי להוציא את השומעים בקריאתו).

תגובות