פרשת שמות

פרשת שמות
התורה מונה את שמות השבטים שירדו למצרים ומכאן נגזר שמה של הפרשה וגם שם החומש.

תחילת השיעבוד

הדור שירד למצרים נפטר זה מכבר, והדורות הבאים מתרבים בקצב שמתחיל להדאיג את השלטון המצרי. המצרים הופכים את עם ישראל לעבדיהם ומשתעבדים בהם.

הריגת הזכרים

החוזים בכוכבים רואים כי עתיד להוולד לישראל מושיע זכר, ולכן פרעה מצווה על המילדות שפרה ופועה כי יהרגו כל זכר שיוולד מכאן והלאה,
כמובן שהן לא מקיימות את ההוראה הזו ומתחמקות בתואנה כי הנשים הכורעות ללדת פסקו מלבוא אליהן. פרעה שולח את שוטריו להשליך כל זכר שנולד אל היאור.לידת משה

עמרם חוזר ונושא את יוכבד ונולד להם בן והם קוראים לה טוביה. לאחר שלשה חודשים יוכבד בונה לו תיבה מגומא ומניחה אותה ביאור. בתיה ביתו של משה יוצאת לרחוץ והיא מגלה את התיבה, היא מושיטה את ידה שמתארכת בדרך נס ולוקחת את התיבה. בתוכה היא מגלה ילד יהודי (שהרי היה מהול) והיא מאמצת אותו אליה וקוראת לו משה על שם שנמשה מן המים.

משה במדין

משה הופך לנער והוא נחשף לשוטר מצרי מכה יהודי הוא הורג אותו (בשם המופרש) וטומן אותו בחול, הדבר נודע לפרעה ומשה בורח למדין. במדין הוא פוגש צפורה ביתו של יתרו והוא נושא אותה לאשה, נולד להם בן בשם גרשם.

משה רועה את צאן חמיו ולפתע הוא רואה סנה בוער שבכל זאת אינו נשרף, הוא ניגש להתבונן מקרוב במחזה ובת קול קוראת לו שיוריד את נעליו מעל רגליו כי המקום שהוא עומד עליו קדוש.

הקב"ה מתגלה אליו ומצוה אליו לחזור למצרים להוציא את עם ישראל מהשיעבוד הקשה ועבודת הפרך המוטלת עליו אל ארץ זבת חלב ודבש. שלשה סימנים מוסר לו הקב"ה כדי שיאמינו בו, זריקת המטה ארצה והפיכתו לנחש ולאחר מכן מחזיקו משה בזנבו והוא שב להיות מטה כבתחילה. סימן שני הכנסת ידו לתוך חיקו והפיכתה למצורעת. סימן שלישי לקיחת מעט מים ושפיכתם לקרקע ואז יהפכו לדם.

שיבת משה למצרים

משה נוטל רשות מחותנו והוא שם למצרים, בדרכם צפורה מלה את גרשם.
אהרן יוצא לקראת משה והם אוספים את זקני העדה, משה מבצע את הסימנים שמסר לו ה' והעם מאמין בו.

משה ואהרן נכנסים אל פרעה ואומרים לי כי אלקי העברים ציוה לשלוח את עם ישראל לזבוח במדבר. פרעה מסרב ומכביד את העבודה על העם ומעתה עליהם לספק בעצמם את התבן ללבנים בלי לפחות מהכמות הקצובה היומית.

העם כועס על משה ואהרן בראותו את התוצאות של מעשיהם, משה פונה בתפילה אל הקב"ה והוא עונה לו כי עַתָּה תִרְאֶה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לְפַרְעֹה כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ, ועל כך בפרשת וארא.

שבת שלום!

תגובות