פרשת ויחי

פרשת השבוע
בפרשה הקודמת (ויגש) קראנו כי יעקב אבינו ומשפחתו ירדו למצרים.

אחר שבע עשרה שנה למגוריהם שם, קורא יעקב ליוסף ומשביע אותו כי לא יקברוהו במצרים אלא במערת המכפלה לצידה של לאה.

ברכת מנשה ואפרים

יוסף מביא את מנשה ואפרים לפני יעקב כדי שיברכם, יעקב משכל את ידיו ומניח את יד ימינו על ראש אפרים ויד שמאלו על ראש מנשה. יוסיף מסב את תשומת ליבו של אביו כי מנשה הגדול, יעקב עונה לו כי הצעיר יגדל מאחיו.
יעקב מברכם כי 'הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכָּל רָע יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים וְיִקָּרֵא בָהֶם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ'.


ברכת השבטים

יעקב אוסף את בניו לפני מותו ורוצה לגלות להם את קץ הימים. השכינה מסתלקת ממנו, והוא מברכם ובחלקם גוער.

בראובן הוא נוזף כי היה ראוי לגדולה מאחר שהוא הבכור אך מפני שחילל את יצועו.

שמעון ולוי אחים בעיצה אחת להרוג את אנשי שכם ולמכור את יוסף, ארור אפם וכעסם.

יהודה ראוי למלכות והיא תמשך לזרעו, ואף מלך המשיח ממנו יבוא. נחלתו תפיק יין רב כמעיין, ואף תגדל עדרי צאן רבים המפיקים חלב רב.

זבולון לחוף ימים ישכון והאניות מביאות לשם סחורה ומשתכר ממון רב וממציא מזון לשבט יששכר.

יששכר חמור גרם הנושא עול תורה (ביאור המילים חמור גרם, ראו במאמר הבא), והוא יפסוק לישראל הוראות של תורה ויתקן להם את עיבור החודש.

דן - נתנתבא על שמשון שינקום בפלשתים.

גד יצטרף לכל בני ישראל לכבוש את הארץ וכל גדודיו יחזרו בשלום לאחוזתם בעבר הירדן.

אשר יבורך בזיתים לרוב ויפיק מהם שמן משובח.

נפתלי יבורך בחבל ארץ המוציא פירות לרוב. וכן נתנבא על מלחמת סיסרא ועל שירתם של ברק ודבורה.

יוסף התברך ביופי, וזרעו ירבה ויפרוץ ולא תשלוט בהם עין רעה.

בנימין יהא כזאב החוטף כשאול שהיה נוצח אויביו ועל פילגש בגבעה. ואף לאחר שתשקע שמשם של ישראל יעמדו מזרעו מרדכי ואסתר.

פטירת יעקב

יעקב מצווה את בניו לקוברו במערת המכפלה. הרופאים המצרים חונטים את יעקב בפקודת יוסף. במצרים בוכים את יעקב שבעים יום. יוסף מבקש רשות מפרעה לקבור את יעקב בארץ ישראל, פרעה נאלץ להסכים לאחר שיוסף אומר לו כי אם יאלץ לבטל את שבועתו לאביו, הרי אף השבועה שנשבע יוסף לפרעה שלא יגלה שהוא יודע שפה אחת יותר ממנו תהיה בטילה.
מסע הלוויה היה גדול מאד והצטרפו אליו כל העמים שהיו סביבות מצרים. בפתח מערת המכפלה מנסה עשיו לעכב את קבורת יעקב בתואנה כי לו מגיע המקום, חושים בן דן שהיה חירש אילם אינו מבין על מה המהומה וכורת את ראשו של עשיו.


פטירת יוסף

יוסף נפטר בגיל מאה ועשר ומשביע את אחיו שכאשר יוציא הקב"ה את ישראל ממצרים יעלו את עצמותיו עמהם.

חזק חזק ונתחזק

תגובות