פרשת תצוה

פרשת תצוה פותחת בציווי לקחת שמן זית זך בשביל המנורה להעלות נר תמיד.

לאחר מכן מצווה משה על עשיית בגדי הכהונה: מכנסיים כותנות אבנטים ומגבעות לבני אהרן ולאהרן הכהן הגדול שמונה בגדים, ארבעה ככהן הדיוט וארבעה נוספים הם חושן אפוד מעיל וציץ. המפרשים נחלקו האם יש שינויי בין המגבעת של הכהן ההדיוט לזו של הכהן הגדול שכונתה מצנפת בלשון התורה.

האפוד היה עשוי כמין סינר ושני רצועות עולות מעבר לכתף, בכתפיים היו מונחות שני אבני שוהם עם שמות בני ישראל ששה בכל צד.

החושן היה משתלשל על ליבו של הכהן הגדול ובו היו קבועות שנים אבנים והיה חקוק בהם שמות בני ישראל, בכדי שיופיעו עליו כל אותיות הא"ב, נחקק על האבנים אף אברהם יצחק יעקב וכן שבטי ישורון. שם המפורש היה מוכנס בתוך החושן.


המעיל היה עשוי כולו מצמר צבוע בתכלת ועל שפתו פעמונים ורימונים.

תגובות