פרשת דברים

שמו הנוסף של ספר דברים

חומש דברים נקרא גם בשם משנה תורה, מכיון שהוא חוזר על המאורעות שהיו לעם ישראל במדבר רגע קט לפני שהם נכנסים אל הארץ המובטחת.


נושאי הפרשה

הפרשת פותחת בתוכחתו המרומזת של משה לעם ישראל, בה הוא מזכיר את כל המקומות בהם המרו את פי ה'. בין תופל ולבן - תלונת העם על המן, חצרות - קרח ועדתו, די זהב - חטא העגל ושאר המקומות כפי שמבאר רש"י.

בין הדברים הוא מונה את חטא המרגלים, הגזירה על העם לבד מכלב בן יפונה ויהושע בן נון שלא חטאו, ויהושע עתיד להכניס את העם לארץ ישראל. מלחמת סיחון ועוג וכבישת כל ארצו, חלוקתה לשבט ראובן גד וחצי שבט מנשה (כמו שקראנו בפרשת מסעי). משה אומר ליהושע כשם שניצחנו את שני המלכים הללו, כן תכבוש את כל הממלכות אשר תעבור שם.

שבת חזון

מאחר שפרשה זו נקראת בשבוע שחל בו תשעה באב הפסוק: אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם, נקרא בהרבה קהילות בניגון של מגילת איכה.


שנזכה לגאולה השלימה בקרוב

תגובות