פרשת פינחס

פרשת פנחסשכרו של פינחס

הפרשה פותחת מיד לאחר המעשה שסופר בסוף פרשת בלק, פינחס בן אלעזר מקנא את קנאת ה' ומקיים את הנאמר: 'הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'. פנחס מקבל שכר על מעשה זה 'הנני נותן לו את בריתי שלום' - הכהונה ניתנת גם לזרעו של פינחס.

אם תסתכלו בספר התורה תראו כי האות ו במילה שלום חתוכה במרכזה (במאמר הבא נביא את השיטות השונות בכתיבת אות ו') אחד הטעמים שנאמרו הוא לרמוז שפנחס הוא אליהו הנביא שנכתב לפעמים אליה הנביא (בעל הטורים), וכמו שתרגם יהונתן בו עוזיאל את הפסוק שנשבע הקב"ה לפינחס שיעשה אותו מלאך שיחיה לעולם ויבשר את הגאולה.

לאוהבי דקדוק מבינינו איך כותבים פינחס או פנחס? האקדמיה ללשון כבר טיפלה בזה.

מקוה שנשארתם איתי אחרי הפיסקה הקודמת.. "ה מצוה את משה ואלעזר בן אהרן למנות את עם ישראל לאחר המגפה בעוון מעשה שיטים.


ירושת הבת

בנות צלפחד ניגשות אל משה כי אביהם מת בלא בנים ומדוע יגרע חלקם, תן לנו אחוזה כאחי אבינו. משה רבינו לא קיבל הוראה מה לעשות במצב כזה והוא שואל את פיו של הקב"ה (יש בתורה עוד שלשה מקומות כאלו ועל כך במאמר הבא). הקב"ה משיב לו כי במקום שאין בנים הירושה עוברת אל הבנות. (במאמר מוסגר ישנם כאלו שלא מבינים מדוע התורה מדירה נשים מנחלה, מבלי להכנס לגופן של דברים אינני רואה בכך אי שיויון, שהרי תמיד בנישואין יווצר שיוויון כשהגבר מביא עימו את הנחלה שקיבל מאבותיו).

מינוי מנהיג במקום משה

משה מצטווה לעלות אל הר העברים ולראות את ארץ ישראל אשר אליה לא יכנס בגלל מי המריבה. משה ממנה את יהושע בן נון להנהיג לאחר מותו את עם ישראל.

פרשת הקרבנות

התורה מונה את הקרבנות שמקריבים בכל יום, בשבת, בראש חודש ובכל מועד ומועד: פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת.

בכל חג מוציאים ספר תורה נוסף ובו קורא המפטיר את הפיסקה המתאימה לאותו מועד.

תגובות